MES POISSONS NAGEURS

SUNGEI 70 GAIA

SUNGEI 70 GAIA

BARN 50 HOT TIGER 4gr

BARN 50 HOT TIGER 4gr

DOBSON 60 OR TRANSLUCIDE 7gr

DOBSON 60 OR TRANSLUCIDE 7gr

GLENROY 70 PERCHE 6,5gr

GLENROY 70 PERCHE 6,5gr

GLENROY 110 AYU 13,5gr

GLENROY 110 AYU 13,5gr

GLENROY 110 GARDON 13,5gr

GLENROY 110 GARDON 13,5gr

KOWAI 70 PERCHE 12gr

KOWAI 70 PERCHE 12gr

KOWAI 70 SYLVER 12gr

KOWAI 70 SYLVER 12gr

LUD 45 HOT TIGER 5,4gr

LUD 45 HOT TIGER 5,4gr